Přihlášení k odběru e-novinekTento projekt je financován Evropskou komisí. Za obsah stránky je odpovědný autor. Obsah stránky v žádném případě nevyjadřuje názory Evropské komise.

O projektu

Technické a kulturní dědictví střední Evropy

Dědictví střední Evropy vycházející z intenzivní a neustále se proplétající historie, která se datuje už od doby Římské říše, svědčí o vzájemném obohacování a působení kulturních, technických a intelektuálních vlivů, umožněných díky propojení jednak politicko-hospodářských tak i společensko-kulturních zájmů. Společná kulturní a historická místa, která byla ve druhé polovině 19. století součástí Rakousko-Uherské říše se díky vlivu osvícenství, renesance a hlavně všude přítomným a sílícím nacionalistickým tendencím začala rozpadat. Přestože po první světové válce byly zeměpisné a kulturní oblasti rozděleny na několik vnitrostátních subjektů (Království SHS, Rakousko, Polsko, Československo, Maďarsko), stále tu docházelo k čilému kulturnímu a intelektuálnímu vývoji projevujícím se v rozsáhlém dědictví vytvořeném za pomoci filozofů, umělců, spisovatelů, vědců a vynálezců té doby.
 
Vědci a vynálezci a to nejen v centrální části, ale v celé evropské oblasti, byli poznamenáni jak kosmopolitním charakterem velkých měst Evropy tak i otevřeností vůči novým poznatkům. Jejich dědictví hovoří nejen o jejich pracích a vynálezech, které tvoří dnes platformu pro základní lidské principy a technologie, ale také o hodnotách integrace.

S pádem železné opony koncem osmdesátých let a s novou vlnou nezávislosti v bývalé Jugoslávii, začala jedna z nejvýznamnějších událostí moderních evropských dějin – integrační proces, který zahrnuje stále větši počet evropských zemí. Toto se muselo nutně odrazit ve společném dědictví a prezentaci.

Co je CESA - Dobrodružství vědy?

Šest technických muzeí (Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Česká republika, Polsko a Slovensko) se spojilo do jedné sítě za účelem přehodnocovaní a prezentovaní nejen vynálezů a objevů, ale i vědců, kteří nejsou tak dobře známí, a i přesto výrazně ovlivnili dnešní rozvoj vědy v oblasti fyziky, chemie, biologie, matematiky, geologie, stavebnictví, motorismu atd. Našim cílem je prezentovat vědu a vynalézavost dětem a to jednoduchým(přesto profesionálním), transparentním, vzdělávacím a zábavným způsobem.

Hlavními aktivitami projektu budou:
a) Dobrodružství vědy(CESA)

Je interaktivní hra pro děti ve věku mezi 10–14 roky, umožňující zažití zajímavého, neobvyklého a zábavného zážitku či zkušenosti v poznávání dědictví vědců a vynálezců ze střední Evropy. Tato hra se bude konat v šesti evropských městech. Začne v Technickém muzeu Slovinska ve městě Bistra a bude pokračovat do  Vídně, Brna, Krakova, Budapešti a Košic. Děti z těchto zemí budou soutěžit, zkoumat a studovat společně. Hra je určena jako doplňková činnost pro školy a to pro třídy s počtem 20–30 studentů nebo jako hra pro volný čas za účasti dospělých rodinných příslušníků.

b) On-line slovník vědců a vynálezců ze střední Evropy

Je virtuálně transparentní populární vědecká publikace, která bude obsahovat více než 300 vědců z oblasti přírodních věd, vynálezů a stavební činnosti. Můžete v něm najít fakta o stavebních pracích, vynálezech a životopisech vědců a vynálezců ze střední Evropy v minulých staletích. Tento typ databáze je důvěryhodný zdroj informací a v základě je určen pro základní znalosti kulturního a technického dědictví inovátorů a vynálezců ve střední Evropě.

d) Konference, workshopy CESA

Kromě hry a publikace budou pořádány také konference a různé workshopy pro odborníky a širokou veřejnost. Ty jsou určeny pro diskuse o významu vědeckého dědictví v dnešní Evropě, efektivní a zajímavé poznatky a převodech dědictví  a v neposlední řadě o zachování inovačních a zodpovědných přístupech vědy v budoucnosti. Naši hosté budou profesionální a vedoucí pracovníci ze zúčastněných technických muzeí, vědci, univerzitní profesoři, pedagogové, učitelé a další.

Jaké jsou naše cíle?

 

  • Zavedení společného technického dědictví ve střední Evropě přes inovační, kulturně orientovaný a vzdělávací přístup, pro přenos znalostí zajímavým a zábavným způsobem.
  • Umožnění  pochopení  kulturních a technických památek ve střední Evropě a zlepšení povědomí o propojení společných hodnot a historie.
  • Zřízení stálé komunikační sítě mezi středoevropskými technickými muzejními institucemi a postupně rozšiřujícím se mezinárodním prostředím, což umožní užší spolupráci a zlepšení přístupu k informacím.
  • Zřízení stalé komunikační sítě mezi technickými muzei a vzdělávacími  institucemi, což umožní lepší rozvoj vzdělávacích funkcí muzeí.

12. 03. 2011 - Využijte poslední příležitosti a přijďte si zahrát hru Dobrodružství vědy!

Ještě tento víkend (12.-13. března) máte šanci zaregistrovat se a zahrát si hru Dobrodružství vědy. Využijte příležitosti a kontaktujte ...

Več >>

05. 01. 2011 - Dobrodružství vědy na Regiontour 2011

Přijďte se podívat na hru Dobrodružství vědy na letošním Regiontour, který se koná od 14.1 do 16.1 2011! Panel se hrou Dobrodružství vědy ...

Več >>Izdelava spletnih strani:  Positiva