Přihlášení k odběru e-novinekTento projekt je financován Evropskou komisí. Za obsah stránky je odpovědný autor. Obsah stránky v žádném případě nevyjadřuje názory Evropské komise.

PODOSKI, Roman

* 15. 8. 1873, Dąbrowice, Ukrajina
† 23. 9. 1954, Zielonka u Varšavy, Polsko

elektrotechnik

Po ukončení střední školy v Tarnopolu a reálného gymnázia ve Lvově začal Podoski roku 1880 studovat na Fakultě mechaniky Technické univerzity ve Lvově. Po dvou letech se přesunul do Curychu na Fakultu elektromechaniky Švýcarské technické univerzity, kde roku 1896 získal diplom a další rok pracoval jako asistent u F.Webera.
Poté se Podoski přesunul do tramvajového podniku v Curychu a intenzivně se věnoval elektrickému pohonu. Roku 1898 přesídlil do Kolína, kde u firmy „Helios AG” vedl oddělení elektrické trakce. Mimo jiné byl zodpovědný za konstrukci tramvají ve městech Como a Catania v Itálii.
Roku 1903 se Podoski vrátil zpět na Ukrajinu a založil tam firmu pro stavbu elektráren v ruské dělicí oblasti. V době Ruské revoluce musel však provoz firmy přerušit a přestěhoval se do Varšavy, kde se podílel na elektrifikaci tramvají.
Roku 1919 začal svou pedagogickou činnost na Varšavské technické univerzitě s cyklem přednášek na téma „Tramvaj a elektrická dráha”. Roku 1924 získal Podoski titul docenta na Fakultě elektrotechniky Varšavské technické univerzity. V době nezávislosti Polska se podílel na elektrifikaci drah.
Již roku 1919 předložil Podoski projekt elektrifikace varšavského železničního uzlu (byl realizován roku 1937) a hlavní tratě Polské státní dráhy.
Průzkumy železničních kolejnic podnítily Podoského k vypracování polské normy SEP: PNE/27 „Pokyny k ochraně kovových zařízení v zemi před elektrolytickými účinky bludných proudů.“ Z jeho zpráv na toto téma na mezinárodních konferencích „Union Internationale des Transports Publics“ (UITP) v Římě (1928) a ve Varšavě (1930) vyplynula odpovídající ustanovení Mezinárodního svazu veřejné dopravy (UITP).

Podoského práce o měření výkonu motoru v letech 1926 až 1928 vedly k zavedení pojmu „záložní zdroj”, jež byl přijat do mezinárodní odborné terminologie.
Ve průběhu 30.let Podoski významně přispěl ke snížení závislosti Horního Slezska na německých elektrárnách. Z německých „Hornoslezských elektráren a.s.“ vznikly polské „Slezské elektrárny a.s.“, jichž byl ředitelem.
V roce 1946 se Podoski stal vedoucím katedry elektrotechniky Elektrotechnické fakulty Varšavské technické univerzity.

12. 03. 2011 - Využijte poslední příležitosti a přijďte si zahrát hru Dobrodružství vědy!

Ještě tento víkend (12.-13. března) máte šanci zaregistrovat se a zahrát si hru Dobrodružství vědy. Využijte příležitosti a kontaktujte ...

Več >>

05. 01. 2011 - Dobrodružství vědy na Regiontour 2011

Přijďte se podívat na hru Dobrodružství vědy na letošním Regiontour, který se koná od 14.1 do 16.1 2011! Panel se hrou Dobrodružství vědy ...

Več >>Izdelava spletnih strani:  Positiva