Přihlášení k odběru e-novinekTento projekt je financován Evropskou komisí. Za obsah stránky je odpovědný autor. Obsah stránky v žádném případě nevyjadřuje názory Evropské komise.

 • ABAKANOWICZ-ABDANK Bruno
  • Dílo
   Zarys statyki wykreślnej, cz I. Lwów. 1876.
   Literatura
   Kubiatowski, J: Doc. inż. Bruno Abdank-A. 1852-1900, in: Przegląd Elektrotechniczny 10 (1970), strany.

   K.B.
 • ALEXANDER Vojtech
  • Literatura
   Kutarňa, A.; Vilček, E. u.a.: Priekopník Röntgenológie Univ. Prof. Dr. Vojtech A. (Průkopník radiologie univ. prof. Vojtech A.). Poprad 1984.

   M.J.
 • AMBSCHELL Anton
  • Dílo
   Dissertatio de aquae. Ljubljana 1778.
   Dissertatio de centro gravitatis. Ljubljana 1779.
   Dissertatio de motu. Ljubljana 1780.
   Prvopočátky obecné fyziky postavené na jevech a pokusech. Vídeň 1791/93, 6 částí.
   Elementa matheseos. Vindobonae 1807/10.
   Elementa phisicae e phaenomenis et experimentis deductae. Vindobonae 1807.

   S.S.
 • AUER VON WELSBACH Carl Freiherr
  • Literatura
   D’Ans, J.: Carl Freiherr A. von Welsbach, v: Referáty německé Chemické společnosti 64 (1931), Nr. 5, str. 59-92.
   Sedlacek, Franz: A. von Welsbach, v: Listy pro dějiny techniky 2 (1934), str. 11-86.
   Smetana, O.; Dauschan, W.: Treibašské chemické závody. Vnik a vývoj do r. 1980. Treibach 1980.
   Auer von Welsbach, H.: Objevy Carl A. von Welsbacha. Graz 1992, Univ.Dipl.Arb.
   Schernhammer, Axel: Carl A. von Welsbach (1858-1929) „cele Rakušan, laskavý a přátelský, s milou přirozeností, jak je to vlastní Vídeňanům s jejich starou kulturou“, v: Angetter, Daniela; Seidl, Johannes (Hg.): Šťasten, kdo je schopen odhalit příčinu věcí. Rakouští lékaři, přírodovědci a technici v 19. a 20. století. Frankfurt/Main u.a. 2003, str. 179-199.

   L.H.
 • AVČIN France
  • Dílo
   Osnove metrologije (Základy metrologie). Ljubljana 1952.
   Splošna električna in magnetna merjenja (Elektrická a magnetická měření). Ljubljana 1958.
   Kjer tišina šepeta (Kde ticho šeptá). Ljubljana 1964.
   Človek proti naravi (Člověk proti přírodě). Ljubljana 1969.
   Preizkušanje električnih strojev (Zkouška elektrických strojů). Ljubljana 1983.

   S.S.
 • BAHÝL Ján
  • B.J.
 • BALLING Karel Josef Napoleon
  • Dílo Sacharometrická zkouška piva. Praha 1843. Chemie kvašení vědecky podložená a prakticky představená v uplatnění při vaření piva, výrobě kvasnic, přípravě vína a výrobě octu. Praha 1845/47, 4 svazky. Hodnocení dolů a železničních ochranných pilířů. Teplice 1906. Literatura Hampl, J.: Carl Johann Napoleon B. (1805-1868), v: Sborník školy chemicka-technologické Vysoké školy chemicko-technologické A19 (1979), str. 7-20. Ž.M.
 • BANIČ Štefan
  • B.J.
 • BÁNKI Donát
  • Dílo Nové vodní turbíny. Budapešť 1917. Přeměny energie v kapalinách. Sv. 1: Úvod do nauky o konstrukci vodních strojů, kompresorů, parních turbín a aeroplánů. Berlin 1921. Literatura Schimank, Emil: B. Donát tudományos munkássága és alkotásai (německy). Budapest 1954. Varga, József: B. Donát. Budapest 1980. B. Donát (1859-1922). Emlékkönyv születésének 125. Evfordulójára szerkesztette, Terplán Zéno (německy). Budapest 1984.
 • BARLAI Béla(NEUHERTZ seit 1904)
  • Dílo A vaskohászat kézikönyve. 1. A vas metallurgiai chémiája és a vaskohászati salakok. Selmeczbánya 1909; 2s. Tüzeléstan (Rukověť lití železa. 1. Metalurgická chemie železa a železné strusky. 2. Nauka o spalování). Selmeczbánya 1912. Magyarországnak vasérczekkel való ellátás (Zásobování Maďarska železnou rudou), v: Bányászati és Kohászati Lapok 50 (1917), str. 1-15, 33-42, 61-68, 89-93, 121-128. Literatura Széki, J.: Dr. B. Béla, in: Bányászati és Kohászati Lapok 55 (1922), str. 1-4. Diószeghy, D.: B. Béla, v: Műszaki nagyjaink 2 (1967), str. 119. Š.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. 03. 2011 - Využijte poslední příležitosti a přijďte si zahrát hru Dobrodružství vědy!

Ještě tento víkend (12.-13. března) máte šanci zaregistrovat se a zahrát si hru Dobrodružství vědy. Využijte příležitosti a kontaktujte ...

Več >>

05. 01. 2011 - Dobrodružství vědy na Regiontour 2011

Přijďte se podívat na hru Dobrodružství vědy na letošním Regiontour, který se koná od 14.1 do 16.1 2011! Panel se hrou Dobrodružství vědy ...

Več >>Izdelava spletnih strani:  Positiva