Feliratkozás online-hírekre

Szociális hálózat

Átjáró

Ezt a programot az Európai Bizottság támogatta. A tartalomért a szerző a felelős és az nem az Európai Bizottság véleményét tükrözi.

RUPRECHT, Antal (Anton)

* 1748.11.14, Smolník, Szlovákia
† 1814.10.6, Bécs, Ausztria

Ásványtan,kémia

Amikor R. 1772-ben megkezdte tanulmányait a selmecbányai (Banská Štiavnica, Szlovákia)
bányászati akadémián, már öt év gyakorlati tapasztalat volt mögötte. Különősen a kémia, ásványtan és bányászat iránt érdeklődött. Tanulmányai befejeztével 1774-től dolgozott Szomolnokon ülnökként.
Jó tanulmányi és munkaeredményeinek alapján a bányászati hatóság 1777-től 1779-ig tanulmányutat tett neki lehetővé Svédországba, Norvégiába és más európai országokba. Utazása során tanítványa volt Torbern Olof Bergman híres kémikusnak Uppsalában. Visszatértekor a bécsi érmeügyi és bányászati hatóság kinevezte a kémia professzorává a selmecbányai bányászati akadémián Giovanni Antonio Scopoli utódaként. R. felváltva tartott előadásokat bányaműveléstanból és kémiából, valamint bányajogból és erdőügyből. 1780-tól kezdve ásványtanból és kémiából is tartott előadásokat.
A bányászati akadémián R. többek között ásványgyűjtemények létesítésével is foglalkozott, amelyeket az udvari kamara tanácsára rendszerezett. Ezeknek a gyűjteményeknek a híre messze túlterjedt a birodalmon és R. a padovai, milanói és párizsi ásványgyűjteményeket ki tudta egészíteni saját állományából. Érdemei elismeréseképpen 1780-ban az udvari kamara bányatanácsossá nevezte ki.
Tudományos kutatásai a kémia területén elsősorban a fémek előállítására irányultak ércekből, 1785-től kezdve pedig az amalgamálásra. Az első ilyen üzem az ő javaslatai alapján Szklenófürdőn (Sklenél Teplice, Szlovákia) létesült. 1787-ben sikeres terepkutatást végzett az opálbányákban Csúzon (Dubník, Szlovákia) és Vörösvágáson (Červenica, Szlovákia). A képzésben és kutatásban R. nagy fontosságot tulajdonított a laborgyakorlatoknak. 1786-ban elére egyúj kémiai laboratórium létesítését a Belházy házban Selmecbányán. Itt végezte tanulmányait több híres európai kémikus, pl. Alessandro Volta. R. szorosan együttműködött →Born Ignáccal is.
1792-ben az udvari kamara udvari tanácsosi címmel Bécsbe helyezte az érmeügyi és bányászati kamarába. Itt R.-nek elsődlegesen adminisztratív és jogi ügyekkel kellett foglalkoznia.

15. 11. 2009 - 2009 április 17. Az Európai Unió támogatása

Bejelentjük, hogy a Kulturális Ügynökség támogatja a CESA projektet a 2009-es kulturális program keretében. A projekt 2009. június ...

Več >>

14. 10. 2009 - 2009. június 16. Partnerségi Konferencia

Az első partnerségi konferenciát sikerrel tartották Bécsben, a helyi Műszaki Múzeumban, amely éppen fennállása 100. ...

Več >>Izdelava spletnih strani:  Positiva