Subskrybuj e-nowościProjekt jest finansowany przez Komisję Europejską. Za prezentowane treści odpowiadają autorzy i w żadnym stopniu nie stanowią one opinii Kommisji Europejskiej.

O projekcie

Techniczne dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej

Dziedzictwo Europy Środkowej powstające przez stulecia, swoimi korzeniami sięga czasów Imperium Rzymskiego. Jego intensywny rozwój poprzez wymianę myśli, rozwiązań technicznych był możliwy dzięki politycznym, gospodarczym i kulturowym powiązaniom jakie występowały w Europie na przestrzeni wieków.Zjednoczone historycznie i kulturowo tereny, stanowiące w drugiej połowie 19 wieku część imperium austro-węgierskiego, zaczęły się rozpadać wraz ze wzrostem świadomości narodowej różnych nacji pod wpływem oświecenia, renesansu i rewolucji francuskiej. Po pierwszej wojnie światowej teren geograficzny i kulturowy został podzielony na szereg podmiotów krajowych (Królestwo SHS, Austria, Polska, Czechosłowacja, Węgry), nadal tętniących życiem kulturalnym i wymianą idei, co miało odzwierciedlenie w bogatej spuściźnie stworzonej przez filozofów, artystów, pisarzy, uczonych i wynalazców z tego okresu.

Naukowców i wynalazców, nie tylko w centralnej części, ale również w całej Europie cechował kosmopolityczny charakter i otwartość na nowe idee. Ich dziedzictwo mówi nie tylko o ich pracy i ideach, na których opierają się dziś podstawowe prawa człowieka, zasady i technologie ale także o wartości integracji i synergii.

Wraz z upadkiem "żelaznej kurtyny" pod koniec lat 80 – tych XX wieku, rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń współczesnej historii Europy - proces integracji, który obejmuje coraz więcej krajów europejskich. Stworzyło to potrzebę wyrażenia wspólnego dziedzictwa i wspólnej prezentacji na zewnątrz.

Co to jest CESA - Central European Science Adventure ?

Sześć muzeów techniki (Słowenia, Austria, Węgry, Czechy, Polska i Słowacja), połączyło się w sieć celem prezentacji nie tylko odkryć i wynalazków, ale również sylwetek naukowców, którzy mimo że nie są dobrze znani, posiadają znaczne dokonania w rozwoju fizyki, chemii, biologii, matematyki, geologii, budownictwa, motoryzacji ... Naszym celem jest ukazanie dzieciom nauki i innowacji w prosty, lecz ciągle profesjonalny, przejrzysty i zabawny sposób.

Głównymi działaniami projektu będą:

a)  gra CESA - "GRAJ  DKRYWCAMI!"
Jest interaktywną grą dla dzieci w wieku 10-16 lat, pozwalającą w sposób ciekawy i niezwykły, poprzez zabawę, poznawać dziedzictwo naukowców i wynalazców z Europy Środkowej. Gra będzie mieć miejsce w sześciu europejskich ośrodkach. Zostanie uruchomiona w Muzeum Techniki w Słowenii w Bistra i dalej w Wiedniu, Brnie, Krakowie, Budapeszcie i Koszycach. Dzieci ze wszystkich tych krajów będą rywalizować ze sobą, wspólnie badać i studiować. Gra została zaprojektowana jako zajęcia pozaszkolne dla grupy 20-30 uczniów lub jednej klasy, lub też jako gra rekreacyjna, w której mogą również uczestniczyć rodzice. Dowiedz się więcej o grze.

b) Leksykon online naukowców i wynalazców z Europy Środkowej

Stanowi przejrzystą, wirtualną publikację naukową, która obejmuje ponad 300 naukowców z różnych dziedzin nauki i techniki. Można w nim znaleźć fakty z życia naukowców i wynalazców Europy Środkowej  jak również opis ich dzieł,  w ostatnich stuleciach. Tego rodzaju baza danych ma być wiarygodnym źródłem informacji z zakresu kultury i dziedzictwa technicznego innowatorów i wynalazców z Europy Środkowej.

d) Konferencje, warsztaty CESA
Oprócz gier i publikacji będziemy organizować konferencje i różnorodne warsztaty dla specjalistów i opinii publicznej. Ich celem jest dyskusja na temat znaczenia naukowego dziedzictwa w dzisiejszej Europie, skutecznego i interesującego sposobu przekazywania wiedzy na jego temat i zachowania innowacyjnego podejścia do nauki w przyszłości. Naszymi gośćmi będą specjaliści łącznie z kadrą kierowniczą z uczestniczących w projekcie muzeów technicznych, naukowcy, profesorowie uniwersyteccy, pedagodzy, nauczyciele i inne osoby.

Jakie są nasze cele ?

 

  • Przekazywanie podstawowej wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa technicznego Europy Środkowej w ciekawy i zabawny sposób.
  • Zapewnienie możliwości poznania i zrozumienia kulturowego i technicznego dziedzictwa Europy Środkowej oraz ukazanie wspólnych cech, historii i wartości.
  • Utworzenie sieciowej platformy informacyjnej pomiędzy muzeami techniki Europy Środkowej i stopniowo w szerszym środowisku międzynarodowym, co umożliwi lepszą współpracę i usprawni dostęp do informacji.
  • Utworzenie sieciowej platformy edukacyjnej pomiędzy muzeami techniki i placówkami oświatowymi, co pozwoli na lepszy rozwój edukacyjnej funkcji muzeów.

08. 03. 2010 - Wybrane zwycięskie rozwiązanie dla projektu CESA

W zeszłym tygodniu Muzeum Techniki Słowenii we współpracy z Wydziałem Architektury w Ljubljanie, zorganizowało warsztaty architektoniczne GRA, PRZESTRZEŃ, ŚWIATŁO, ...

Więcej >>

05. 01. 2010 - Publikacja słownika online

Pod koniec listopada będziemy z niecierpliwością oczekiwać na publikację słownika online naukowców i wynalazców z Europy Środkowej w języku słoweńskim. Powstanie on w ...

Więcej >>Izdelava spletnih strani:  Positiva