Subscribe to e-news

Social networks

Shortcuts

This project is funded by the European Commission. The content is the responsibility of the author and in no way represents the views of the European Commission.

Dobrodružstvo

Čo je vedecké dobrodružstvo ?

Vedecké dobrodružstvo alebo Central European Science Adventure je interaktívna hra pre deti vo veku od 10 do 14 rokov. Inovatívny systém a prístup umožní účastníkom poučiť sa o kultúrnom technickom  dedičstve strednej Európy prostredníctvom hry a aktívnej účasti v hre. Multimediálny obsah ako je video, animácia, audio aplikácie poskytnú konkrétne zážitky. Animátor hry, vedie a organizuje hru v špecifickej atmosfére. V hre, skupiny hráčov súťažia proti sebe, skúmajú a riešia úlohy pre ne stanovené. Hra sa bude konať v šiestich stredoeurópskych mestách - Ľubľane, Viedni, Brne, Krakove, Budapešti a Košiciach - v rodnom jazyku.

Pre koho je hra určená?

Hra je koncipovaná ako doplnková činnosť školy a je špeciálne navrhnutá pre 20 až 30 študentov (učebňa), vo veku medzi 10 až 14 rokov. V hre deti budú rozdelené do štyroch skupín. Učitelia sú prizvaní k aktívnej účasti, aby sa podieľali na dobrodružstve.

Deti sa samozrejme môžu na cestu životom vedcov a vynálezcov vydať spoločne so svojimi rodičmi a kamarátmi.

Ako dlho tvrá toto dobrodružstvo?

Hra bude trvať približne 1 hodinu a očakáva sa, že sa  bude prevádzať trikrát denne. Hra začne svoju púť v Technickom múzeu Slovinska v Bistra na jeseň roku 2010.

Čo toto dobrodružství obsahuje?

Obsah hry je založený na historických faktoch a životopisoch vedcov a vynálezcov. V hre sa budeme snažiť objasniť vplyv ich vynálezov, objavov a vedeckých prác v súčasnej dobe. Budeme odhaľovať ako sa ich vedecké princípy a výskumné činnosti odrazili v každodennom živote a ovplyvnili aktivity ako  ako je riadenie auta, šumivosť tablety vitamínu C, písanie perom a  v odvážnějších projektoch, ako sú vesmírne lety, rádioaktívne prvky a objav heliocentrickej sústavy.

Prostredníctvom praktických úloh budú deti objavovať a preskúmavať základné princípy fyziky, matematiky, chémie, aerodynamiky ... a skúšať svoje schopnosti pri riešení úloh spoločne.

Prostredníctvom otázok a odpovedí, si deti vypočujú zaujímavé príbehy vynálezcov, vrátane ich dobrodružstiev a neúspechov, pretože boli často spojené s ich geniálními vynálezmi a tvorivými procesmi.

Avšak, každé dobrodružstvo zahŕňa aj výskum v tejto oblasti, takže deti sa pokúsia nájsť odpoveď v múzeu, kde budú musieť nájsť skryté informácie, kľúč k riešeniu závažných vedeckých záhad. V tomto smere budú konkrétne základy tejto unikátnej hry inštalované na rôznych miestach v každom z muzeí.
 
On-line slovník vedcov a vynálezcov bude v hre používaný súperiacimi skupinami,  cieľom pomôcť odpovedať na otázky a riešiť konkrétne úlohy. Umožní im  to nájsť ďalšie prepojenie a prísť na správne závery v zložitejších úlohách.

Scenár hry a celý príbeh vynálezcov a vedcov je urobený ako veľmi tajomný, dramatický a to robí hru ešte zaujímavejšou. Rôzne multimediálne prostriedky, ako je video, animácia a počúvanie materiálov umožní vizuálnu a fonetickú prezentáciu kultúrneho dedičstva prehľadnejšim a dobrodružnějším spôsobom. Osobitná atmosféra v hre zlepší pôžitok z dobrodružstva a prevedie deti svetom ynálezcov a inovátorov. 

Prečo sa zúčastniť?

  1. Vzdelávací program: Vzdelávanie a odovzdávanie vedomostí prostredníctvom hry. Objavovanie obsahu vlastnej detskej iniciatívy. Oboznámenie sa s charakterom vynálezcov a vedcov. Povzbudzovanie logickej dedukcie a nájdenie súvislostí v texte.
  2. Zábavná skúsenosť: Zábava a nové skúsenosti prežité so svojimi rovesníkmi. Poznávanie vedcov a vynálezcov z iného pohľadu, prostredníctvom prostredníctvom anekdot a zábavných príbehov. Prezentácia pomocou videa a zvuku. Účasť v experimentoch, interaktívne objavovanie obsahu. Zábavný, dramatický a zaujímavý herný scenár, ktorý vedie deti hrou. Kvalifikovaní animátori.
  3. Hodnotné prvky: Podpora spolupráce a tímovej práce u detí. Podpora osobnej iniciatívy, predstavivosti, sebadôvery, inovácie a schopnosti reagovať.

Čo toto dobrodružství obsahuje

13. 09. 2011 - V piatok 16. Septembra 2011

V piatok   16 . Septembra 2011 , bude Dobrodružstvo vedy otvorené v Slovenskom technickom múzeu,v Múzeu dopravy v Bratislave. ...

More >>

15. 11. 2009 - Publication of the online lexicon

At the end of November we will eagerly await the publication of the Online lexicon of scientists and inventors from Central Europe in the Slovenian language. This will be followed by English, ...

More >>Izdelava spletnih strani:  Positiva