Subscribe to e-news

Social networks

Shortcuts

This project is funded by the European Commission. The content is the responsibility of the author and in no way represents the views of the European Commission.

ČABELKA, Jozef

* 12.2.1910, Holíč, Slovenská republika
† 6.7.1987, Bratislava, Slovenská republika

Strojný inžinier, banský odborník

Navštevoval Vyššiu reálnu školu v Hodoníne a potom študoval na Technickej vysokej škole v Brne strojárstvo a elektrotechniku. Po skončení štúdia v roku 1934 sa špecializoval na ešte stále novú zváraciu techniku. Aby sa aj naďalej teoreticky vzdelával, navštevoval v nasledujúcich troch rokoch jednu z mála odborných škôl v tejto oblasti, École Superieure de Soudure autogéne v Paríži. Praktické skúsenosti získal vo viacerých zahraničných firmách, okrem iných vo Švédsku (ESAB) a Francúzsku (Air Liquide, Babcock Wilcox). Za krátky čas postúpil na uznávaného odborníka zváracej techniky. Ako ocenenie jeho aktivít obdŕžal v roku 1947 medzinárodnú cenu Lincolnovej nadácie zváračov v Clevelande (Ohio). Sformuloval okrem iného prvé normy na skúšanie materiálov pre oblasť tavného zvárania.
Po roku 1945 pracoval vo vedúcich funkciách vo viacerých významných strojárskych fabrikách a hutníckych závodoch. Trvalé zásluhy si získal aj založením Výskumnej stanice zvárania v Československu v roku 1949, ako aj dodnes známeho Výskumného ústavu zváračského v Bratislave. V roku 1953 sa podieľal na založení Odborného výskumného ústavu Slovenskej akadémie vied, dnešnom Inštitúte pre materiály a strojnú mechaniku. Ako vysokoškolský profesor vyučoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

13. 09. 2011 - V piatok 16. Septembra 2011

V piatok   16 . Septembra 2011 , bude Dobrodružstvo vedy otvorené v Slovenskom technickom múzeu,v Múzeu dopravy v Bratislave. ...

More >>

15. 11. 2009 - Publication of the online lexicon

At the end of November we will eagerly await the publication of the Online lexicon of scientists and inventors from Central Europe in the Slovenian language. This will be followed by English, ...

More >>Izdelava spletnih strani:  Positiva